Functie: [wat] hij zegt is waar


Gegeven antwoord: lijdend voorwerp van de bijzin.

GOED.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.