Maak nieuwe pagina

Om een nieuwe pagina aan te maken maak je (in 'edit modus': naar beneden scrollen en op 'edit' klikken) een nieuwe link op een bestaande pagina. Die link kan je later weer weghalen en op een willekeurige andere pagina neerzetten. Stel je wilt de nieuwe pagina 'nieuwe-pagina' noemen. De link zal er dan als volgt uitzien:

[[[nieuwe-pagina|naam van de link]]]

Voor 'naam van de link' vul je wat je maar wilt in.

Het principe van het maken van een nieuwe pagina komt uitgebreid ter sprake in:
voorbeeld van een oefening (type: vraag + keuzemogelijkheden).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.