Functie: hij wachtte [op zijn buurman]


Gegeven antwoord: meewerkend voorwerp

FOUT.
Een meewerkend voorwerp is een voorwerp dat met én zonder de voorzetsels 'aan', 'voor', 'tegen' of 'bij' kan voorkomen: ik geef hem een boek / ik geef een boek aan hem. Dat gaat hier niet op: *hij wachtte zijn buurman is grammaticale onzin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.