Functie: dat ontging [Jan]


Gegeven antwoord: meewerkend voorwerp.

FOUT.
In het geval van een meewerkend voorwerp kan het voorzetsel 'toegevoegd' worden als het 'er niet is'. Dat kan hier niet: 'dat ontging aan Jan' is een rare zin. Daarom wordt 'Jan' hier ondervindend voorwerp genoemd.
Ander vb. van ondervindend voorwerp: 'het spijt me'.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.