Functies: hij gaf het boek [aan de buurman]


Gegeven antwoord: meewerpend voorwerp

GOED (bij een meewerkend voorwerp is het voorzetsel - meestal aan - facultatief).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.