Functies: hij denkt nog vaak [aan de buurman]


Gegeven antwoord: meewerkend voorwerp

FOUT.
Het voorzetsel kan hier niet weggelaten worden, zodat aan de buurman geen meewerkend voorwerp kan zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.