Functies: die collectant is [van de voetbalclub]


Gegeven antwoord: naamwoordelijk deel van het gezegde

GOED.
(Het woordje 'is' kan hier vervangen worden door vormen als 'lijkt', 'blijkt', etc., wat normaal het geval is in zinnen met een naamwoordelijk gezegde).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.