Functie: [wat] is de prijs van dat horloge?


Gegeven antwoord: naamwoordelijk deel van gezegde.

FOUT?? GOED?? Moeilijk te zeggen.

Voor 'naamwoordelijk deel van het gezegde' pleit het feit dat 'is' kan worden vervangen door een reeks vormen uit de koppelwerkwoord-categorie: wat is/wordt/blijft etc. de prijs?.
Maar voor 'bijwoordelijke bepaling' pleit het feit dat 'is' hier 'bedraagt' betekent; 'wat' zegt dan iets van het werkwoord 'bedragen'.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.