Zij heeft organisatietalent; [bovendien] speelt ze ...

Gegeven antwoord: nevenschikkend voegwoord

FOUT.
In de zin die begint met 'bovendien' hebben we (hier) inversie. Dat is nooit het geval met nevenschikkende voegwoorden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.