Woordsoort: ze is knap; bovendien, ze speelt uitstekend ...

Gegeven antwoord: nevenschikkend voegwoord.

FOUT.
Het is waar dat bovendien hier een "verbindigswoord" is. Maar het is geen voegwoord: we spreken alleen van een voegwoord als het woord in kwestie één ononderbroken geheel vormt met de groep waarvan het het eerste element is. Dat is hier niet het geval (komma achter bovendien!).
Bovendien is hier een bijwoord in de elliptische constructie 'bovendien is het zo dat …', waar we de inversie zien die altijd afgedwongen wordt door een bijwoord aan het begin van een zin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.