Woordsoort: hij ligt in bed, [want] hij is ziek


Gegeven antwoord: nevenschikkend voegwoord.

GOED.
(de zin ingeleid door 'want' heeft de hoofdzin-volgorde).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.