Zin: ik heb de hoop [dat het nog goed komt]


Gegeven antwoord: niet-betrekkelijke bijvoeglijke bijzin

GOED.
(De bijzin is niet betrekkelijk, want er is geen betrekkelijk vnw.: 'dat' is hier voegwoord. Als het een betrekkelijk vnw. zou zijn, dan zouden we moeten hebben: '…de hoop DIE').

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.