Woordsoort: hij doet het [niet]

Gegeven antwoord: onbepaald voornaamwoord

FOUT.
Niet is geen voornaamwoord, want het vervangt geen ander woord. Het is (hier) een bijwoord, want het zegt iets van het werkwoord (doen).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.