Functie: [wat] hij zegt is waar


Gegeven antwoord: onderwerp van de hele zin.

FOUT.
Het onderwerp van de hele zin is niet 'wat', maar 'wat hij zegt':
Wat hij zegt is waar —> dat is waar.

(Dat 'wat hij zegt' onderwerp is van de hele zin zie je aan het feit dat de persoonsvorm (van de hele zin) verandert als je 'wat hij zegt' (enkelvoud) vervangt door 'zijn woorden' (meervoud. De persoonsvorm verandert dan in zijn:
Zijn woorden ZIJN waar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.