Woordsoort: hij ligt in bed, [want] hij is ziek


Gegeven antwoord: onderschikkend voegwoord.

FOUT.
Als 'want' een onderschikkend voegwoord zou zijn, dan zou het tweede gedeelte van de zin de bijzinvolgorde moeten hebben:
*hij ligt in bed, want hij ziek is
(cf. ik weet dat hij ziek is).

Maar het tweede gedeelte van de zin heeft de hoofdzinvolgorde. 'Want' is hier dus nevenschikkend.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.