Functie: het woord ['nicht'] heeft meerdere betekenissen


Gegeven antwoord: onderwerp

FOUT.
Het onderwerp is hier het woord 'nicht', niet het woordje 'nicht' alleen. Binnen dat onderwerp is 'nicht' een bijvoeglijke bepaling, want het zegt iets van een zelfstandig naamwoord.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.