Woordsoort: ['Ik'] verwijst naar de spreker


Gegeven antwoord: persoonlijk voornaamwoord

FOUT.
Ik is persoonlijk voornaamwoord in gevallen als ik ben weggegaan, ik ben niet ziek meer, etc. Daar staat het werkwoord dus in de eerste persoon enkelvoud.
Dat is in de zin waarover het hier gaat niet het geval: het werkwoord staat in de derde persoon enkelvoud (want 'ik' is hier een zelfstandig naamwoord, cf. dit woord verwijst naar de spreker).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.