Rompzin

De rompzin is de gehele zin minus de bijzinnen.
Veel grammatici gebruiken de term 'hoofdzin' om de rompzin aan te geven.
In de moderne taalkunde verstaat men evenwel onder hoofdzin: de gehele zin ('van hoofdletter tot eindteken').

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.