Opmerkingen vooraf

Deze en de volgende pagina's (nog lang niet af!) bevatten ontleedoefeningen Nederlands. De oefeningen veronderstellen voldoende theoretische kennis van / voldoende inzicht in de 'ontleedbegrippen' van de Nederlandse grammatica.

Het gedeelte 'post over ontleden' (linkermenu) is interactief. Gebruikers worden uitgenodigd hier hun vragen te stellen en, wat voor de maker van deze site interessant is, hun opmerkingen te plaatsen. Vooral opmerkingen over eventueel door hem gemaakte fouten of begane slordigheden / onvolkomenheden zijn van harte welkom.

Om het 'ontleedinzicht' echt te trainen is het nodig geacht om de oefeningen niet te eenvoudig te houden. Bij (te) eenvoudige oefeningen loopt de gebruiker het gevaar om via 'theoretisch stampwerk' op goede antwoorden te komen die hij/zij eigenlijk niet echt begrijpt.

Bij de voorgestelde definities van ontleedbegrippen is er vanuit gegaan dat deze niet geformuleerd kunnen worden in semantische termen. Zowel in ik geef jou een appel als in ik trakteer jou op een appel, bijvoorbeeld, is jou de begunstigde (betekenisovereenkomst), terwijl het tóch zo is dat dit woord niet een en dezelfde grammaticale functie heeft in beide zinnen. Om maar te zwijgen over gevallen als Piet sloeg Jan vs Jan werd door Piet geslagen: de 'handelende' persoon is alleen in het eerste geval onderwerp!

Het is ALTIJD beter om via een goede redenering op een fout antwoord uit te komen dan om 'begriploos' tot een goed antwoord te komen. (Een goede redenering kan tot een fout antwoord leiden als de aanname in de redenering niet klopt, maar is altijd te prefereren boven een inzichtsloos antwoord).

Klik in het linkermenu op 'woordontleding', 'grammaticale functies' of 'soorten zinnen' om met de oefeningen te beginnen (of gebruik de 'post' voor vragen / opmerkingen over ontleden).

Succes met het oefenen, en vergeet niet van tijd tot tijd bij de http://taalprof.web-log.nl/ te rade te gaan.
Arie Molendijk, Universiteit Groningen, Romaanse Talen en Culturen.

Problemen met Internet Explorer?
Als Internet Explorer zodanig is ingesteld dat de optie ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilg niet toegestaan wordt, werkt deze site niet (goed). Om dit te verhelpen op 'Extra' in de bovenste balk van Internet Explorer klikken, dan:
'Internet-opties —> Beveiliging —> Aangepast niveau '
en tenslotte bij ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilg aanvinken: 'inschakelen'.

.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.