Woordsoort: ik reken [erop] dat hij komt


Gegeven antwoord: voornaamwoordelijk bijwoord.

GOED.
(Voornaamwoordelijke bijwoorden vervangen 'plaatsaanduidend voorzetsel + zelfstandig naamwoord' (ik duik in dat —> ik duik erin, etc.).
Men spreekt ook van voornaamwoordelijke bijwoorden als de plaatsaanduiding afwezig is: ik reken op dat —> ik reken erop).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.