Woordsoort: [daar] loopt hij

Gegeven anwoord: voornaamwoordelijk bijwoord

GOED (daar zegt iets van het lopen —> bijwoord, én het vervangt iets (daar = 'op die plaats') —> voornaamwoord).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.