Woordsoort: het bericht [dat] het zou gaan sneeuwen ...

Gegeven antwoord: voegwoord

GOED.
(Vandaar dat het woordje 'dat' niet verandert als je 'bericht' in het meervoud zet: 'de berichten dat het zou gaan sneeuwen' (dat verandert niet in die)).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.