Woordsoort: het bericht [dat] op de radio was ...

Gegeven antwoord: voegwoord.

FOUT.
Dat slaat terug op zijn antecedent bericht en is dus betrekkelijk voornaamwoord.
Dat bericht het antecedent van dat is zie je aan:
'het bericht dat op de radio was' vs 'de berichten die op de radio waren'.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.