Woordsoort: er waren [behalve] mij nóg 10 mensen ...

Gegeven antwoord: voegwoord

FOUT
Als behalve hier een voegwoord zou zijn, dan zou je moeten hebben 'behalve IK' (want voegwoorden kunnen geen naamval afdwingen). In DEZE (!) zin is behalve dus een voorzetsel (want we hebben 'MIJ', cf. 'boven MIJ', 'naast MIJ', etc.).

Merk op dat het als voorzetsel gebruikte behalve geen beperking op een verzameling entiteiten aangeeft, maar een uitbreiding. Dat is net andersom in het geval van het VOEGWOORD behalve: 'iedereen ging weg, behalve ik'.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.