Woordsoort: iedereen ging weg, [behalve] ik

Gegeven antwoord: voegwoord

Goed (cf. 'iedereen ging weg, en (maar) ik niet'; zie ook de opmerkingen bij de vorige zin).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.