Woordsoort: ik wacht [tot] zijn terugkomst


Gegeven antwoord: voegwoord

FOUT.
Als 'tot' hier een voegwoord zou zijn, dan zou het 2 woorden of woordgroepen uit dezelfde categorie met elkaar moeten verbinden: 2 zinnen, 2 zelfstandige naamwoorden (naamwoordgroepen) etc. Dat is in deze zin niet het geval (maar wél in iets als ik wacht tot hij terugkomt).
'Tot' is hier een voorzetsel. Een voorzetsel is te herkennen aan het feit dat het, samen met datgene waarvoor het geplaatst is, door één woord of uitdrukking vervangen kan worden. Dat kan hier: ik wacht erop.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.