Voorbeeld van een oefening (type: vraag+keuzemogelijkheden)

Om een vraag te maken (of te bewerken) klik je in een standaardsituatie eerst op één van de links die in het linkermenu onder 'Ontleden' staan om vervolgens, eventueel via doorklikken, je creatie of je veranderingen op een bepaalde pagina te realiseren. In deze oefensituatie doen we het anders (zie hieronder). Maar eerst een paar opmerkingen over hoe je vragen kunt maken. (Zorg ervoor ingelogd te zijn alvorens verder te lezen)

De vragen (die je in 'onderwatercode' moet geven, zie verderop) zouden er als volgt uit kunnen zien. We zien later wel hoe we die vragen op het scherm kunnen krijgen:

**Wat is de functie van de onderstreepte woorden / woordgroepen?**

# Ik weet niet __waar hij heen gaat__ ([[[lijdv1|lijdend voorw.]]] / [[[bijwbepal1|bijw. bepaling]]]).

# Ik volg hem __waar hij heen gaat__ ([[[lijdv2|lijdend voorw.]]] / [[[bijwbepal2|bijw. bepaling]]]).

'Bovenwater', d.w.z. 'in het echt', zou dit er als volgt uitzien:

Wat is de functie van de onderstreepte woorden / woordgroepen?

1. Ik weet niet waar hij heen gaat (lijdend voorw. / bijw. bepaling).

2. Ik volg hem waar hij heen gaat (lijdend voorw. / bijw. bepaling).

Klik nog even niet op de grijze links in bovenstaande zinnen. (De links fungeren hier als multiple choice items). Uitleg hierover komt hieronder. Eerst uitleg over de onderwatercode.

De sterretjes die de vraag omgeven zijn code voor 'vet'. Je had ook iets kunnen hebben als //Wat is de functie...// of __Wat is de functie...__ voor, respectievelijk, 'schuin' en 'onderstreept'.
De hekjes vóór de vragen zélf geven aan dat ze (= de vragen) automatisch genummerd worden.
De driedubbele haken (áchter de zinnen) maken van de tekst die ertussen staat (hyper)links. Achter elk van de twee bovengegeven zinnen staan 2 links, gescheiden door ' / '. De links stellen mogelijke antwoorden voor op de vraag die boven de zinnen staat.

Elke link (in onderwatercode tussen driedubbele haken, dus) bestaat uit 2 gedeeltes: een gedeelte vóór het scheidingstekens '|', en een gedeelte erná. Het linkergedeelte is de 'echte' link, het rechtergedeelte is eigenlijk geen link: het is de tekst zoals die op het scherm verschijnt. Het linkergedeelte zou je de linknaam kunnen noemen, het rechtergedeelte de schermpresentatie van de linknaam.

Laten we kijken naar wat een link is en doet aan de hand van [[[lijdv1|lijdend voorw.]]], dat (in onderwatercode, nog steeds) als eerste keuzemogelijk tussen '()' achter de hierboven gegeven eerste zin staat. Die link ziet er dus 'bovenwater' als volgt uit: lijdend voorw.. Welnu, als je op de link in kwestie klikt (i.e. als je in bovenwatercode op 'lijdend voorw.' klikt), dan gaat het programma op zoek naar een file die '…/lijdv1' heet (het programma zorgt er voor dat de naam van een link altijd correspondeert met de naam van een pagina(file)). Als die file nog niet bestaat (wat het standaardgeval is bij het aanmaken van pagina's), dan opent zich een scherm waarop je te zien krijgt dat de pagina (in dit geval lijdv1) nog niet bestaat. Je krijgt de mogelijkheid om die te maken door op 'create page'. Probeer maar uit door op 'lijdend voorw.' hierboven (grijze tekst) te klikken. Klik in de nieuwe pagina nog niet op 'create page', maar keer gelijk weer terug naar deze pagina.

Waarom heeft de link een grijze kleur? Dit is om aan te geven dat hij correspondeert met een nog niet bestaande pagina (lijdv1 bestaat nog niet). Als de pagina al wél zou bestaan, dan zou de kleur blauw zijn in plaats van grijs.
Laten we nu de link blauw maken, i.e. laten we lijdv1 creëren. Klik nogmaals op de link 'lijdend voorw.', hier herhaald als lijdend voorw., en klik in het nieuwe scherm op 'create page'. Er verschijnt nu wederom een nieuw scherm met bovenaan de melding Create a new page en daaronder: Title of the page: Lijdv1. Doe nog even niets, en keer weer terug op deze pagina.

Door niets in te vullen op de nieuwe pagina hebben we hem op het moment van zijn ontstaan direct weer verwijderd. Laten we nu wél wat invullen en gelijk de titel van de nieuwe pagina veranderen (is nu: Lijdv1, wat niet aantrekkelijk is). Klik dus weer op lijdend voorw. (maar eerst nog even wachten!), dan op 'create page' (maar eerst nog even wachten!), verander daarna de titel van de nieuwe pagina, zet iets in het witte tekstblok (voorlopig kan je bovenwater-tekst gebruiken; echte oefeningen invoeren kan later nog; maak gebruik van de mogelijkheden die boven het witte tekstblok gegeven zijn) en scroll na gedane arbeid helemaal naar beneden teneinde op 'save' te kunnen klikken. Ga nu je gang en keer daarna weer op deze pagina terug.

Je hebt nu een pagina gemaakt met de file-naam Lijdv1 (maar de titel van de pagina heb je verandert, zodat je scherm wat mooiers toont). De '1' in de file-naam stelt het programma in staat om de pagina altijd bij de juiste oefening te localiseren. (Zorg er bij het maken van andere links en files voor dat het laatste teken van een link altijd een cijfer is).

Merk op dat de grijze tekst van de 'lijdend voorwerp link' op deze pagina blauw is geworden (scroll naar boven om te controleren), want de nieuwe pagina bestaat nu echt (als je tenminste gedaan hebt wat hierboven van je is gevraagd). Als de link tóch grijs blijft, even pagina verversen.

Je kunt je nieuw verworven vaardigheden uitproberen op een testpagina genaamd test). In de pagina genaamd 'test' moet je eerst op 'edit' onderaan klikken om de pagina in 'onderwatercode' te krijgen. Als je je werk gedaan hebt, druk je op 'save'. Bij het uitproberen kun je de 'wiki-syntaxis' voor layout etc. gebruiken die op wiki syntaxis staat (opent in nieuw venster).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.