Woordsoort: ik reken [erop] dat hij komt


Gegeven antwoord: voorzetsel.

FOUT.
Erop is een samenvoeging van het voorzetsel op en een voornaamwoord ('op dat' —> 'erop'). Het is zélf geen voorzetsel.

Erop is deels een voornaamwoord, omdat het een woord(groep) vervangt. Het is óók een 'echt' bijwoord in gevallen als 'ik zit erop' (want in 'ik zit op de stoel' is 'op de stoel' een bijwoordelijke bepaling). Het is eigenlijk geen 'echt' bijwoord in 'ik reken erop dat je komt, want hier hebben we te maken met iets als 'ik reken op jouw komt' ('op jouw komst': voorzetselvoorwerp). Om historische redenen spreken we echter in beide gevallen van voornaamwoordelijk bijwoord.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.