Woordsoort: Hallo! Met Karel? Daar spreek je [mee]


Gegeven antwoord: voorzetsel

FOUT.
In met Karel zouden we te maken hebben met een voorzetsel. Maar daar…mee is hier een vervanging voor met Karel. We hebben dus te maken met een voornaamwoord (in het geval van 'ermee', 'erin', 'erop' etc. spreekt men gewoonlijk van 'voornaamwoordelijk bijwoord').

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.