Woordsoort: ik wacht [tot] hij terugkomt


Gegeven antwoord: voorzetsel

FOUT.
'Tot' is hier een voegwoord. Een voegwoord verbindt 2 woorden / woordgroepen uit dezelfde categorie: 2 zelfstandige naamwoorden ('Piet en Jan'), 2 bijwoorden ('hij loopt elegant noch snel), etc. Hier vebindt 'tot' 2 zinnen: 'ik wacht tot hij komt'.
Het voegwoord 'tot' is te herkennen aan het feit dat het door 'totdat' kan worden vervangen, althans, wanneer het zinnen samenvoegt: 'ik wacht totdat hij terugkomt'.
De toevoeging (vooral in gesproken taal) van 'dat' aan voegwoorden die bijzinnen inleiden is een bekend verschijnsel in het Nederlands: sinds hij weg is —> sinds dat hij weg is, voor hij komt —> voordat hij komt, etc. (Bij 'om' heb je in dit soort gevallen altijd 'dat': omdat hij komt).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.