Functie: hij wachtte [op zijn buurman]


Gegeven antwoord: voorzetsel voorwerp

GOED.
(Bij een voorzetselvoorwerp heeft het voorzetsel niet zijn plaatsbepalende betekenis (hij ligt niet op zijn buurman) en kan verder het voorzetsel niet weggelaten worden; niet 'ik wacht hem' maar 'ik wacht OP hem').

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.