Functie: hij kookte de aardappelen [tot moes]


Gegeven antwoord: voorzetsel voorwerp

FOUT.
We hebben hier te maken met een bepaling van gesteldheid. De bepaling van gesteldheid is een soort naamwoordelijk deel van het gezegde 'zonder werkwoord': de aardappelen (zijn) moes (geworden).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.