Functies: hij gaf het boek [aan de buurman]


Gegeven antwoord: voorzetselvoorwerp

FOUT.
Het gebruik van het voorzetsel is hier facultatief. We hebben dus te maken met een meewerkend voorwerp.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.