Functies: hij denkt nog vaak [aan de buurman]


Gegeven antwoord: voorzetselvoorwerp

GOED (het voorzetsel kan niet weggelaten worden —> voorzetselvoorwerp).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.