Woordsoort: ik weet niet [waar] hij woont

Gegeven antwoord: vragend bijwoord

GOED.
Nauwkeuriger formulerend zou je moeten zeggen: vragend voegwoordelijk bijwoord, want 'waar' heeft hier een voegwoordelijke kant: het verbindt 2 zinnen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.