Woordsoort: dit is het land [waar] wij geboren zijn

Gegeven antwoord: vragend bijwoord

FOUT.
Er is hier niets 'vragends' aan de hand. Als je de zin zou parafraseren m.b.v. twee hoofdzinnen zou je namelijk krijgen:
Dit is het (ons) land. Hier (daar) zijn wij geboren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.