Woordsoort: ik weet niet [waar] hij woont


Gegeven antwoord: vragend voegwoord

FOUT (in het perspectief van wat hier de grammaticale gewoonte is).

'Waar' heeft hier weliswaar een voegwoordelijk karakter (het verbindt 2 zinnen), maar bij indirecte vragen is het een (misschien niet goed te verdedigen) gewoonte om de soort van het vraagwoord ook, en in eerste instantie, te bekijken in het perspectief van wat het woord in een ('eigen') hoofdzin zou zijn.
Welnu, in Waar woont hij? (hoofdzin) is 'waar' een bijwoord. Dat bijwoordelijke moet (volgens de grammatici) genoemd worden, ook als de zin als bijzin gebruikt wordt (zoals in ik weet niet waar hij woont).
Het antwoord is dus: vragend (voegwoordelijk) bijwoord.

PS.
Eigenlijk zit in bovenstaande uitleg iets raars. Als je de gewoonte aan zou nemen om de soort van een woord altijd mede te laten bepalen door dat waarmee dat woord in de hoofdzin correspondeert, dan zou je hoewel, in:
hij gaat aan het werk, hoewel hij ziek is
een voegwoordelijk bijwoord moeten noemen, want in 'hij gaat desondanks aan het werk' is het schuingedrukte woord een bijwoord. Maar iedereen gaat ervan van uit dat hoewel gewoon een voegwoord is. Inconsequentie van de traditionele grammatica, dus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.