Woordsoort: [waarom] doe je dat?


Gegeven antwoord: vragend voornaamwoord

GOED (gedeeltelijk).
Het antwoord '(vragend) voornaamwoord' wordt gerechtvaardigd door het feit dat 'waarom' = 'om welke reden'. Er wordt in 'waarom' dus een zelfstandig naamwoord vervangen —> voornaamwoord.
Maar sommigen spreken hier van een vragend bijwoord, omdat 'waarom' (de reden van) het werkwoord bevraagt —> het zegt iets van het werkwoord —> bijwoord. Je zou dus het beste kunnen spreken van vragend voornaamwoordelijk bijwoord.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.