Zin: hij liep [richting] station


Gegeven antwoord: zelfstandig naamwoord

FOUT.
'richting'+'station' kan door één (bij)woord vervangen worden: 'hij liep daarheen'. 'Richting' kan dus geen zelfstandig naamwoord zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.