Zin: ik herinner me niet meer [of hij direct al begon te ..]


Gegeven antwoord: zelfstandige bijzin

GOED (want het omhaakte gedeelte functionneert als lijdend voorwerp; de belangrijkste functies van zelfstandige bijzinnen: onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.