Zin: hij doet [alsof ik hem allang ken]


Gegeven antwoord: zelfstandige bijzin

FOUT.
Een zelfstandige bijzin functioneert als onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp of voorzetselvoorwerp.
Maar hier heeft hem omhaakte gedeelte géén van de genoemde functies. Het functioneert als bijwoordelijke bepaling (zegt iets van het 'doen') en is dus een bijwoordelijke bijzin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.