Zin: het is niet [wat jij denkt]


Gegeven antwoord: zelfstandige bijzin

GOED.
('Wat jij denkt' is naamwoordelijk deel van het gezegde —> zelfstandige bijzin. De belangrijkste functies van zelfstandige bijzinnen: onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.