Zin: ik weet niet [waar hij heen gaat]


Gegeven antwoord: zelfstandige bijzin.

GOED (want waar hij heen gaat functioneert als lijdend voorwerp).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.