Zin: ik weet niet [wanneer hij vertrekt]


Gegeven antwoord: zelfstandige bijzin

GOED.
(De bijzin functioneert als lijdend voorwerp —> zelfstandige bijzin. De belangrijkste functies van zelfstandige bijzinnen: onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.